Trädgårdsplanering BAS


Höllviken-projekt2-Ideskiss

Skalenlig trädgårdsritning med förklarande text. 

Trädgårdens rum och funktioner ritas ut men utan detaljerade materialval. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag. Ett bra underlag vid t ex nybyggnation där materialval är gjorda eller om trädgården ska utvecklas etappvis. 

Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan trädgårdsritningen färdigställs. 

Förslag på 4-5 karaktärsväxter som förstärker trädgårdens stil.

Möjligt att bygga på med planteringsplan och markplaneringsplan.

FÖRSTA LEDIGA TID FÖR RITUPPDRAG HÖSTEN 2022!

FÖRST TILL KVARN…

ELLER KAN DU INTE VÄNTA, BOKA EN TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING UNDER VÅREN.

Så går det till

Tid för hembesök bokas och ni fyller i checklistan som skickas till oss ihop med tomtkartan. Detta kommer att vara underlaget till vårt första möte.

Vi träffas på plats i er trädgård och går igenom era önskemål och behov med stöd från frågeformuläret samt budget och tidsplan. Vilken känsla vill ni uppnå och hur mycket tid vill ni lägga på trädgårdsskötsel?
Vid behov inmätning av trädgård som är en tillvals-tjänst

Mötet sammanställs i skalenlig ritning som kompletteras med ett idékollage för att visualisera känslan i den planerade trädgården. Med detta färdigt är det dags för en avstämning och vid större projekt bokar vi ett nytt hembesök och för mindre projekt räcker det oftast att skicka över förslaget digitalt med avstämning via telefon/mail.

När vi fångat upp rätt känsla är det dags att färdigställa och komplettera med övriga skalenliga ritningar och dokument.  De färdiga dokumenten skickas digitalt och med post tillsammans med en beskrivande text. För större uppdrag ingår kostnadsfri uppföljning ett år efter anläggning.